EevaSinerjoki Järjen käyttö sallittu

Aselupa ja mielialalääkitys

Noin 700 000 suomalaista käyttää vuosittain ainakin lyhyen aikaa jotakin psyykenlääkettä. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00412 9.1.2014. Psyykelääkityksen alaisia ihmisiä on kaikenikäisissä, myös aseluvan haltijoissa. Aselupia on maassamme myönnetty varsinkin aiemmin, liian heppoisin perustein, eikä näitä lupia ole juuri mahdollisuus peruuttaa ilman asianomaisen syyllistymistä ampuma-aserikoksiin.

Psykiatrien velvollisuuksiin ei nykyisen lainsäädännön vallitessa kuulu ilmoittaa reseptien määräämisestä poliisiviranomaiselle. Tässä piilee hankala sudenkuoppa. Kuka tahansa meistä saattaa henkisesti suistua henkisesti tolalle, mikä edellyttää lääkityksen hankkimista. Potilaan tilanne tulisi selvittää, eli onko hän tämän jälkeen oikeutettu pitämään hallussaan aseita ja käyttää niitä. Asia on hankala myös yksilösuojan kannalta. Ketä tai keitä yhteiskunnan tulisi ensisijaisesti suojella?

 

Poliisin ja psykiatrin yhteistyötä ei siis ole, eikä poliisi saa tietoonsa psyykelääkityspotilaita. Siinä tapauksessa, että diagnoosi on lääkärin mielestä aseluvan kanssa vastainen, pitäisi turvallisuuden nimissä tällainen yhteistyökuvio perustaa. Aseenkäsittelykoe määrävälein kuten ajokortin uusimisessa lienee eräs tapa estää ampumatapaukset maassamme.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.